نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری ادیان و عرفان ، قم، ایران

2 دانشیار گروه کلام موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران

چکیده

دو چهره و توصیف از شخصیت حضرت داود، در عهد عتیق وجود دارد که با هم سازگار نیستند، یکی بندۀ خدا و مطیع او و دیگری چهره‌ای گناهکار و سرکش در برابر حضرت حق. گرچه از او به عنوان یکی پادشاهان مهم یهودیت یاد می­شود، قرآن کریم او را در زمره انبیائی قرار می‌دهد که به مقام خلافت و پادشاهی ظاهری نیز دست یافت. این پژوهش درصدد است تا بر مبنای اسناد کتابخانه­ای پس از معرفی ایشان، به تبیین ویژگی­های شخصیتی و شاخصه­های حکومت آن‌ حضرت در دو متن عهد عتیق و قرآن کریم پرداخته، و با بیان اشتراکات و تفاوت­ها، ویژگی‌های برجسته آن حضرت در قرآن را معرفی و تبیین کند. از مهمترین یافته­های تحقیق می­توان، به مسیحا بودن حضرت داود در عهد عتیق، عصمت او در دیدگاه قرآن، معجزات فراوان و الهی بودن حکومت ایشان در دو سند اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها